Эрүүл мэнд

Коронавируст халдвар авсан 160 хүн эдгэрч, халдварын тохиолдол 105-аар нэмэгдэж ...

Коронавируст халдвар авсан 160 хүн эдгэрч, халдварын тохиолдол 105-аар нэмэгдэж нас баралт 1 бүртгэг...

Коронавируст халдвар авсан 92 хүн эдгэрч, халдварын тохиолдол 50-аар нэмэгдлээ

Коронавируст халдвар авсан 92 хүн эдгэрч, халдварын тохиолдол 50-аар нэмэгдлээ

Коронавируст халдвар авсан 72 хүн эдгэрч, халдварын тохиолдол 62-оор нэмэгдлээ

Коронавируст халдвар авсан 72 хүн эдгэрч, халдварын тохиолдол 62-оор нэмэгдлээ

Коронавируст халдвар авсан 117 хүн эдгэрч, халдварын тохиолдол 122-оор нэмэгдлээ...

Коронавируст халдвар авсан 117 хүн эдгэрч, халдварын тохиолдол 122-оор нэмэгдлээ

УИХ-ын гишүүн, ХЗБХ-ны дарга С.Бямбацогт орон нутагт ажиллаж байна

УИХ-ын гишүүн, ХЗБХ-ны дарга С.Бямбацогт орон нутагт ажиллаж байна

Хуудас 5 -с 53