Эрүүл мэнд

Коронавируст халдвар авсан 157 хүн эдгэрч, халдварын тохиолдол 63-аар нэмэгджээ ...

Коронавируст халдвар авсан 157 хүн эдгэрч, халдварын тохиолдол 63-аар нэмэгджээ

Коронавируст халдвар авсан 97 хүн эдгэрч, халдварын тохиолдол 40-өөр нэмэгджээ

Коронавируст халдвар авсан 97 хүн эдгэрч, халдварын тохиолдол 40-өөр нэмэгджээ

Коронавируст халдвар авсан 135 хүн эдгэрч, халдварын тохиолдол 71-ээр нэмэгджээ

Коронавируст халдвар авсан 135 хүн эдгэрч, халдварын тохиолдол 71-ээр нэмэгджээ

Коронавируст халдвар авсан 135 хүн эдгэрч, халдварын тохиолдол 74-өөр нэмэгджээ

Коронавируст халдвар авсан 135 хүн эдгэрч, халдварын тохиолдол 74-өөр нэмэгджээ

Коронавируст халдвар авсан 80 хүн эдгэрч, халдварын тохиолдол 105-аар нэмэгджээ ...

Коронавируст халдвар авсан 80 хүн эдгэрч, халдварын тохиолдол 105-аар нэмэгджээ

Хуудас 4 -с 53