Эрүүл мэнд

Коронавируст халдвар авсан 294 хүн эдгэрч, шинээр 144 тохиолдол батлагдсан бол н...

Коронавируст халдвар авсан 294 хүн эдгэрч, шинээр 144 тохиолдол батлагдсан бол нас баралт 2 бүртгэгд...

Коронавируст халдвар авсан 274 хүн эдгэрч, шинээр 142 тохиолдол батлагджээ

Коронавируст халдвар авсан 274 хүн эдгэрч, шинээр 142 тохиолдол батлагджээ

Коронавируст халдварын батлагдсан тохиолдол 146-аар нэмэгдэж нийт 13977 боллоо

Коронавируст халдварын батлагдсан тохиолдол 146-аар нэмэгдэж нийт 13977 боллоо

Коронавируст халдварын батлагдсан тохиолдол 199-ээр нэмэгдэж нийт 13630 боллоо

Коронавируст халдварын батлагдсан тохиолдол 199-ээр нэмэгдэж нийт 13630 боллоо

ЭМЯ-аас баталгаажуулсанаар Ховд аймагт нийт нас баралт 16 бүртгэгдэж байна

ЭМЯ-аас баталгаажуулсанаар Ховд аймагт нийт нас баралт 16 бүртгэгдэж байна

Хуудас 9 -с 53