Эрүүл мэнд

Коронавируст халдварын шалтгаант нас баралт 1-ээр нэмэгдэж нийт 20 тохиолдол бүр...

Коронавируст халдварын шалтгаант нас баралт 1-ээр нэмэгдэж нийт 20 тохиолдол бүртгэгдээд байна

Коронавируст халдварын батлагдсан тохиолдол 121-ээр нэмэгдэж нийт 15640 боллоо

Коронавируст халдварын батлагдсан тохиолдол 121-ээр нэмэгдэж нийт 15640 боллоо

Коронавируст халдвар авсан 204 хүн эдгэрч, шинээр 121 тохиолдол батлагджээ

Коронавируст халдвар авсан 204 хүн эдгэрч, шинээр 121 тохиолдол батлагджээ

Коронавируст халдвар авсан 152 хүн эдгэрч, шинээр 141 тохиолдол батлагджээ

Коронавируст халдвар авсан 152 хүн эдгэрч, шинээр 141 тохиолдол батлагджээ

Коронавируст халдвар авсан 175 хүн эдгэрч, шинээр 81 тохиолдол батлагджээ

Коронавируст халдвар авсан 175 хүн эдгэрч, шинээр 81 тохиолдол батлагджээ

Хуудас 8 -с 53