ХОВД АЙМАГ ТАНИЛЦУУЛГА

Тунгалаг буянт дуу

Үзэсгэлэнт байгаль

Монгол банк - ханш

ГХБХБГазрын нээлттэй дуудлага худалдааны зар

НЭЭЛТТЭЙ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААНЫ ЗАР
Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2019 оны 139 дүгээр тогтоолоор Ланд круйзер 100 маркийн суудлын автомашиныг нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдахаар шийдвэрлэв.

  1. Дуудлагаар худалдах хөрөнгийн танилцуулга
Марк:Toyota
Модель: Ланд круйзер 100
Ангилал хөдөлгүүрийн багтаамж:B, 4164
Суудлын тоо: 5
Төрөл: Жийп
Зориулалт: Суудлын
Үйлдвэрлэсэн он: 2005
Өнгө: Цагаан
Монгол улсад импортлогдсон огноо: 2005.06.28
Улсын дугаар: 68-55 ХОҮ
2.Дуудлагын худалдааны ерөнхий мэдээлэл
Дуудлагын худалдаа болох хугацаа 2019 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн 10:00 цагт
Дуудлагын худалдаа болох газар Ховд аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын 301 тоот
Худалдах доод үнэ Ланд круйзер 100 маркийн суудлын автомашин худалдах доод үнэ 3 000 000 /гурван сая/ төгрөг
(           үсгээр) төгрөг
Дуудлагын худалдаанд тавих дэнчингийн хэмжээ Худалдах доод үнийн 25 хувь буюу 750 000 (долоон зуун тавин мянга)-н төгрөг
Худалдах, худалдан авах гэрээний ерөнхий нөхцөл Худалдан авагч нь дуудлага худалдаагаар худалдан авсан эд хөрөнгийн үнийг 14 хоногийн дотор төлнө.
Дэнчинг байршуулах данс Хүлээн авагч байгууллага: Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
Дансны дугаар: 100160029401
Дансны нэр: Төрийн сан
 
З.Дуудлагын худалдаанд хүсэлт ирүүлэх
          Дуудлагын худалдаанд оролцох хүсэлтийг 2019 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн 09:00 цаг хүртэл Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын 203 тоот өрөөнд хүлээн авна. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу.
Дуудлагын худалдаанд оролцох хүсэлт нь зөв, цэвэр бөглөсөн худалдаанд оролцох хүсэлтийн маягт, дэнчин төлснийг нотлох баримт, иргэний үнэмлэх (хуулийн этгээдийн хувьд улсын бүртгэлийн гэрчилгээ)-ийн хуулбар зэрэг баримтаас бүрдэнэ.
4.Худалдах хөрөнгийн талаар мэдээлэл авах
Дуудлагаар худалдах хөрөнгийг өмч эзэмшигч Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар дээр очиж үзэж болох бөгөөд дуудлагын худалдааны журам, бүртгэх хугацаа, хөрөнгийн талаарх мэдээллийг тус газрын утсаар болон цахим хуудаснаас авна уу.
Хаяг: Khovd.gazar.gov.mn
Холбогдох утасны дугаар: 7043-4018, 99439400, 95616177
 
ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР
НЭЭЛТТЭЙ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААНЫ ЗАР
Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2019 оны 139 дүгээр тогтоолоор Лексус-RX330 маркийн суудлын автомашиныг нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдахаар шийдвэрлэв.
  1. Дуудлагаар худалдах хөрөнгийн танилцуулга
Марк: Лексус-RX330
Ангилал хөдөлгүүрийн багтаамж:B, 3300
Суудлын тоо: 5
Зориулалт: Суудлын
Үйлдвэрлэсэн он: 2004
Өнгө: Хар
Монгол улсад импортлогдсон огноо: 2011.07.07
Улсын дугаар: 46-85 ХОҮ
2.Дуудлагын худалдааны ерөнхий мэдээлэл
Дуудлагын худалдаа болох хугацаа 2019 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн 13:00 цагт
Дуудлагын худалдаа болох газар Ховд аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын 301 тоот
Худалдах доод үнэ Лексус-R330 маркийн суудлын автомашин худалдах доод үнэ 3 000 000 /гурван сая/ төгрөг
(           үсгээр) төгрөг
Дуудлагын худалдаанд тавих дэнчингийн хэмжээ Худалдах доод үнийн 25 хувь буюу 750 000 (долоон зуун тавин мянга)-н төгрөг
Худалдах, худалдан авах гэрээний ерөнхий нөхцөл Худалдан авагч нь дуудлага худалдаагаар худалдан авсан эд хөрөнгийн үнийг 14 хоногийн дотор төлнө.
Дэнчинг байршуулах данс Хүлээн авагч байгууллага: Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
Дансны дугаар: 100160029401
Дансны нэр: Төрийн сан
 
З.Дуудлагын худалдаанд хүсэлт ирүүлэх
           Дуудлагын худалдаанд оролцох хүсэлтийг 2019 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн 09:00 цаг хүртэл Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын 203 тоот өрөөнд хүлээн авна. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу.
Дуудлагын худалдаанд оролцох хүсэлт нь зөв, цэвэр бөглөсөн худалдаанд оролцох хүсэлтийн маягт, дэнчин төлснийг нотлох баримт, иргэний үнэмлэх (хуулийн этгээдийн хувьд улсын бүртгэлийн гэрчилгээ)-ийн хуулбар зэрэг баримтаас бүрдэнэ.
4.Худалдах хөрөнгийн талаар мэдээлэл авах
Дуудлагаар худалдах хөрөнгийг өмч эзэмшигч Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар дээр очиж үзэж болох бөгөөд дуудлагын худалдааны журам, бүртгэх хугацаа, хөрөнгийн талаарх мэдээллийг тус газрын утсаар болон цахим хуудаснаас авна уу.
Хаяг: Khovd.gazar.gov.mn
Холбогдох утасны дугаар: 7043-4018, 99439400, 95616177
 
ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР НЭЭЛТТЭЙ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААНЫ ЗАР

Ховд аймаг цаг агаарын мэдээ

Фэйсбүүк хуудас

таны зар

Архив